En de keus is aan jou

We zijn het ons niet eens bewust
Maar keuzes moet je maken,
je kan er echter nooit omheen,
dat voelt soms kil of zo alleen
Doch zie keuzes als kansen,
kijk goed om je heen
Dan zal tijd je leren, te voelen dat licht
gemaakt uit liefde, pijn verlicht
Volg de keus van je gevoel,
het zal je leiden tot je doel.